Om oss

Storkvikne Gård ligger på Svorkmo ca. 2,3 mil sør for Orkanger. Her driver vi med egg- og kjøttproduksjon. Selvbetjent gårdsutsalg med salg av ferske egg, kjøtt fra egne dyr, lokale matskatter & unikt håndtverk.

Storkvikne Gård ligger 2,3 mil sør for Orkanger.

Her bor Inger-Lise og Rune Kvikne. Rune tok over hjemgården i 2004 og den har vært i slektens eie i generasjoner.

Fakta om gården:

Gården er på 1715 mål, herav 70 mål dyrket mark og 1308 mål produktiv skog. Den ligger 200m fra lakseelva Orkla og har 2 fiskevald. Det er fortsatt aktiv melkekvote som drives i samdrift.

Hovedbygningen på gården er en tomannsbolig i form av ett trønderlån på 192 m2 i grunnflate. Det er oppført i 1880 og er av tømmer.

Redskapshus oppført i gammel stil i 2015.

Stabbur i tømmer med 3 etasjer.

Dyrene på gården:

Det har ikke vært produksjon på gården siden i 1994 og det var derfor lenge et ønske om å få i gang produksjon på gården igjen. I 2010 falt valget på verpehøner og våren 2011 sto det nye hønsehuset ferdig. Der er det plass til 7500 frittgående høner. Vi er stolt leverandør av egg til Nortura.

Høsten 2016 gikk enda en drøm i oppfyllelse og vi ble stole eiere av 13 ammeku blandinger. Disse utnytter beiteressursene som finnes på gården og rundt gården.

Vi bygde nytt ammekufjøs i 2018 hvor det er plass til 45 mordyr og 13 kviger.

Vi holder fortsatt på å bygge opp besetning og har pr. 2020 nå totalt 22 mordyr og 22 kviger.

I tillegg til høner og kyr er det 10 sauer, 2 katter og 1 hund på gården.

Eggpakkeri:

På sommeren 2020 startet vi eget småskala eggpakkeri. Vi leverer egg til 8 lokale Coop butikker og nærbutikken vår Joker Svorkmo.

I tillegg deltar vi på Reko-ringen Orkland, Heimdal, Moholt samt Hentepunktet Melhus.

Eggene våre får du også kjøpt hos flere lokale gårdsbutikker og det er flere lokale restauranter, spisesteder og produsenter som bruker eggene våre i daglig produksjon. Takket være nisjeavtale med Nortura er dette mulig.

Gårdsutsalg:

Vi er brennende engasjert og opptatt av kortreist, lokal produsert mat og ikke minst av god dyrevelferd. Vi ønsker å tilby trygg og ren mat, rett fra gården.

Vi har derfor også ett lite selvbetjent gårdsutsalg med salg av våre ferske egg, sesongbasert salg av kalvekjøtt, lammekjøtt og fårekjøtt fra egne dyr og annen lokalprodusert mat og unikt håndtverk.

Gammel historie:

Da John Kvikne drev gården i 1947, hadde han:

11 kyr, 4 kviger, 4 kalver, 2 hester, 2 griser, 20 sauer og ett treskeverk.